Postupak kupovine nekretnine

Odluka je pala - želite dati ponudu za kupnju nekretnine.
Želite li, pomoći ćemo Vam u koncipiranju ponude sukladno vašim mogućnostima. Vašu ponudu ćemo usmeno i pismeno uručiti prodavatelju. Ukoliko ste ponudili nižu cijenu moguće je da će prodavatelj odgovoriti s kontraponudom.

Prihvat i potvrda ponude

Nakon što je ponuda prihvaćena, možda ćete trebati ostaviti polog u iznosu cca 1% dok ne dođe do sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine.

Sklapanje ugovora

Ugovor o kupoprodaji mora detaljno odrediti način plaćanja, uknjižbu prava vlasništva te rokove za uklanjanje eventualnih nedostataka na nekretnini. Prodavateljev potpis na ugovoru se mora ovjeriti kod javnog bilježnika. Prilikom sklapanja ugovora kupac plaća kupoprodajnu cijenu, osim ako nije ugovoreno plaćanje u ratama.

Uknjižba prava vlasništva

Uobičajeno je da se pravo vlasništva u korist kupca upiše nakon što je kupoprodajna cijena isplaćena u cijelosti. Tad se obično vrši i preuzimanje posjeda.

Prebacivanje režija

Uobičajeno je da se na dan sklapanja ugovora ili na dan primopredaje ključeva očituju stanja brojila te se vrši prijepis režija na novog korisnika. Prodavatelj je dužan platiti sve režijske troškove do primopredaje ključeva.

Prijava poreza

Prijavu poreza na promet vrši javni bilježnik u roku od 30 dana od ovjere Ugovora o kupoprodaji nekretnine. Porezna uprava obično u roku nekoliko tjedana nakon toga šalje kupcu ili njegovom zastupniku rješenje. Porezni obveznik mora platiti utvrđeni iznos poreza u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina. Porez na promet nekretninama iznosi 3% od vrijednosti nekretnine. Obveznik plaćanja je kupac, osim ako se ugovorom stranke ne dogovore drukčije.


  Vodič za kupnju stana ǀ Vodič za kupnju kuće ǀ Vodič za kupnju zemljišta
Niste pogledali niti jednu nekretninu. Pretražite nekretnine ovdje.
vrh stranice